Вечер на Ведическото знание – 20 април – 18:00

 
******* ******* *******
Вечер, посветена на Ведическото знание
 
Темата на лекцията тази вечер е
 
"Трансцендентален персонализъм"
 
Въпросите, на който ще се опитаме да дадем отговор от гледна точка на Ведите, са: Съществуват ли измерения на личността отвъд сегашното човешко разбиране? Какво означава да бъдеш трансцендентална личност? Кое е това, което може да отведе индивида отвъд собствените му ограничения, без той да загуби индивиду­алността си?
Как на практика може да се разгърне целият потенциал на личността?
 
Кога:  20 април – сряда –  от 18:00 часа 
 
Вход: свободен