160 години от рождението на Учителя Петър Дънов  - 1 юли – Варна

160 години от рождението на Учителя Петър Дънов  - 1 юли - Варна