Актуални филми, видео, клипове

Запис от срещата с проф.Стамен Стаменов и Дария в Клуб-Библиотека "Виделина" на 7 февруари 2015

 

Мисли на Учителя Беинса Дуно

Сал Ракели – за промените през 2012

 

 

Из филма "Дървото на Живота" – Величествено!

Соларният човек Иван Стойчев

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЯПОНСКАТА ПРИНЦЕСА КАОРУ НАКАМАРУ
ЗА ПЛАНЕТАРНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2012 Г. 02/01/2012