Категория: Размисли


Презаписвайте по телефона! :)

Запознаване с Паневритмията

Източник: Радея – http://www.dobrodeteli.com/New_teme/210312.htm 21.03.2012 г. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНЕВРИТМИЯТА (записано на 21.03.2012 г.)  Настъпва пролетта, а с нея новия сезон на Паневритмията. За много хора думата “паневритмия” не означава нищо. Но Аз се радвам, че не са и малко хората почти по целия свят, които вече познават този свещен танц и се…

Пост за България – 1-3 март

  Изтегли PDF  

БЪДЕТЕ БЛАГОДАРНИ!

      Около вас и вътре във вас  има винаги много неща, към които да изпитвате благодарност. Най-подходящият път е да бъдеш благодарен, защото животът е движещият се път на енергията и съдържа много динамични условия и аспекти. Това е процесът на живота… Това е творчески процес. Сътворението е винаги динамично и изпълнено с…

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ: ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ: ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ   За да се усъвършенстваш, трябва да живееш по-съвършено отколкото преди и да промениш кардинално начина на живот. Ако човек се стреми искрено да върви по духовния път, то неговият начин на живот не може да не се промени. Не може да се изкачиш на върха и…

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА НЕБЕТО, КОГАТО СЕ ПОМОЛИМ?

Присъни ми се сън, че съм попаднал на небето и до мен се появява Ангел, за да ме съпровожда и да ми покаже, какво има там. Ние вървяхме един до друг дотогава, докато не стигнахме до голяма зала, в която имаше множество Ангели. Моят Ангел-наставник спря и каза: – А тук е Отделът за Получаване….