Категория: Размисли


Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2023

Активности на Школата на Златния Розенкройц през месец май 2023 г. СЪБИТИЯ НА ЖИВО: 10.05.2023г 18:30ч. гр. Сливен „УРАНОВАТА ЕРА“ Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството http://lectorium-rosicrucianum… 10.05.2023г 19:00ч. гр. Силистра „СВЕТЪТ ДНЕС – А СЕГА НАКЪДЕ?“ http://lectorium-rosicrucianum… 11.05.2023г 18:30ч. гр. Стара Загора „УРАНОВАТА ЕРА“ Влиянията на мистерийната планета Уран върху Земята и човечеството http://lectorium-rosicrucianum… 11.05.2023г 19:00ч. гр. София ПЛАНИНАТА…

Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2023

Активности на Школата на Златния Розенкройц през месец април 2023 г. СЪБИТИЯ НА ЖИВО: 01.04.2023г. 10:00ч. гр. Кърджали, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола? http://lectorium-rosicrucianum… 01.04.2023г. 14:00ч. гр. Хасково, „ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“ Каква е задачата на двата пола? http://lectorium-rosicrucianum… 19.04.2023г. 18:30ч. гр. Пловдив, „ДЪРЗОСТТА НА АЗА И НЕГОВАТА ДВОЙНСТВЕНА…

Бахови есенции за начинаещи – 09 ноември 2022 – Варна

Запознайте се с една прекрасна и човеколюбива система – тази на д-р Бах. Тя е познание за човека и неговия емоционален свят, работещ и доказан във времето метод за вътрешна промяна, разпространен по целия свят. В това обучение: Бах терапия няма лектор. При нас ученето се случва по необичаен начин. То е динамично, вдъхновяващо и…

Презаписвайте по телефона! :)

Запознаване с Паневритмията

Източник: Радея – http://www.dobrodeteli.com/New_teme/210312.htm 21.03.2012 г. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНЕВРИТМИЯТА (записано на 21.03.2012 г.)  Настъпва пролетта, а с нея новия сезон на Паневритмията. За много хора думата “паневритмия” не означава нищо. Но Аз се радвам, че не са и малко хората почти по целия свят, които вече познават този свещен танц и се…

Пост за България – 1-3 март

  Изтегли PDF  

БЪДЕТЕ БЛАГОДАРНИ!

      Около вас и вътре във вас  има винаги много неща, към които да изпитвате благодарност. Най-подходящият път е да бъдеш благодарен, защото животът е движещият се път на енергията и съдържа много динамични условия и аспекти. Това е процесът на живота… Това е творчески процес. Сътворението е винаги динамично и изпълнено с…

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ: ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ: ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ   За да се усъвършенстваш, трябва да живееш по-съвършено отколкото преди и да промениш кардинално начина на живот. Ако човек се стреми искрено да върви по духовния път, то неговият начин на живот не може да не се промени. Не може да се изкачиш на върха и…

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА НЕБЕТО, КОГАТО СЕ ПОМОЛИМ?

Присъни ми се сън, че съм попаднал на небето и до мен се появява Ангел, за да ме съпровожда и да ми покаже, какво има там. Ние вървяхме един до друг дотогава, докато не стигнахме до голяма зала, в която имаше множество Ангели. Моят Ангел-наставник спря и каза: – А тук е Отделът за Получаване….