Сбирка на езотерична общност „Духът на истината” – 26 март

*** *** ***

Тема: Аримановата измама
 
„… така, изхождайки от злото, по удивителен, парадоксален, начин човечеството на Петата следатлантска епоха ще бъде доведено до обновление на Мистерията на Голгота.”
(Рудолф Щайнер)
 
Да преживява непрестанно страха от усета за предстоящите трудности или да изживее духовно-съзнателно всеки ден от живота си са двата противоположни избора на човека на нашето съвремие. В дните, близко предхождащи появата на Антихриста в плът, не можем да си позволим дребнавия материализъм, прозаичността, разделението по расова, верска и кръвна принадлежност и научното суеверие да градят нашата лична и групова реалност.
 
Заповядайте, за да внесем заедно светлина и познание по темата.
 
„Защото иде Князът на този свят и в Мене той няма нищо.”
(Йоан, 14:30)
 
Кога: 26 март (последната събота на месеца)
Час: 18:00 ч.
Място: Клуб-Библиотека "Виделина"
 
Вход: свободен
 
Възможни опорни точки и библиографски източници:
1.      Щайнер, Р. „Аримановата измама”, лекция от 27.10.1919 г.;
3.      Дуно, Б. „Окултният ученик”, изд. Бяло Братство, София;
4.      Прокофиев, С. „Срещата със злото и неговото преодоляване чрез духовната наука”, автореферат от лекции от 1998 г.
6.      други.