ПРОГРАМА за М.СЕПТЕМВРИ’2010

Клуб-Библиотека "Виделина"

Книгите, които променят живота ви!

 

 

ПРОГРАМА за М.СЕПТЕМВРИ

 

(програмата е предварителна и подлежи на промяна.
Справки на тел 64-89-22 – след 15:00 часа)

02/09 четвъртък 17.00 Сбирка на доброволните сътрудници
       
03/09 петък 18.30 Ангелска медитация, водещ Кирил Лисичков, вход 2 лв
       
05/09 неделя 12:00- 17:00 Ангелски Ден, водещ Кирил Лисичков, вход 33 лв
       
09/09 четвъртък 18.30 Прожекция „Мисли и …отслабвай” – част 1 – по книгите на Естер и Джери Хикс
       
16/09 четвъртък 17.00 Сбирка на доброволните сътрудници
    18.30 Среща-разговор на тема „Да поговорим за … Емоциите”
       
20/09 понеделник 18:30 Среща с Риния
       
23/09 четвъртък 17.00 Сбирка на доброволните сътрудници
    18:30 Прожекция „Мисли и …отслабвай”част 2 – по книгите на Естер и Джери Хикс
       
24/09 петък 18:30 Клуб „Хармония и Светлина” – Медитация с Елисавета Александрова, вход 2 лв
       
25/09 събота 10:00-
17:00
Курс „Изис Сейким” (древно-египетско лечение),  водеща Елисавета Александрова, такса:
       
25/09 събота 18:00 сбирка на езотерично-християнска група „Духът на Свободата” Тема: „Троичният социален организъм в Михаиловата епоха”
       
30/09 четвъртък 17:00 Сбирка на доброволните сътрудници
    18:30 Среща с духовния учител и целител
ЗОР АЛЕФ;
*******

Лекция на Зор Алеф: "Осъществяване на мечтата", вход свободен