Астрологически консултации: Натален хороскоп и Прогностика – Варна и онлайн

Астрологически  консултации: Натален хороскоп и Прогностика - Варна и онлайн

I.  Услугите, които предлагаме:

1. Тълкуване на Натален хороскоп :

– оптимална житейска посока и призвание, както и цели/задачи, които стоят пред Душата за разрешаване в текущия живот на базата на неразрешена карма от предишен живот/и;
– избор на подходяща кариера, съвети за професионална ориентация или пре-ориентация ;
– потенциал за финансово положение и как може да се използва пълноценно и да се подобри ;
– потенциал за брак / дългосрочни партньорски отношения и какъв тип партньор е подходящ или кармично предопределен ;
– синастрия (съвместимост) с даден партньор, съществува ли кармична връзка с него и какъв е характера й.

2. Прогностика за предстоящи житейски тенденции и събития в близките 1-2 години:
Необходимо условие е максимално точен час на раждане 
(за целта освен час, посочен от майката се изисква и справка в Общината – отдел „Есграон“) !!!
– по метод на Транзитите;
– по метод на Вторичните дирекции;
– по метод на Прогресиите;
– по метод на Профекциите;
– по метод на Слънчевата революция.

II. Форма на провеждане на консултациите:

1. За клиенти, които живеят във Варна или на 10-15 км от Варна:
2 срещи наживо на удобно и за двете страни място:
– При първата среща запознаване с клиента и въпроса, който го/я интересува, задаване на уточняващи въпроси и въпроси върху миналото му както и първо обзорно тълкуване на хороскопа;
– При втората среща окончателно и пълно тълкуване на хороскопа и отговор на интересуващия го/я въпрос/и;
– И при двете срещи, клиентът по свой избор може да води писмени записки и/или да направи пълен аудио запис;
– По желание на клиента, може да се предостави и резюме на тълкуванието/прогнозата, което се заплаща допълнително 20лв.

2. За клиенти, които не живеят във Варна:
Въпросните 2 срещи се провеждат с видео връзка по Мessenger/ What’s up/ Viber

III. Цена на услугите:
50 – 70лв. (50лв. ако е само устно, 70 лв. ако се изготви и писмено резюме)

Тел:  0878 540 868