Група за себепознание и личен опит – начало 22 януари 2020 – София

Група за себепознание и личен опит - начало 22 януари 2020 - София

 

Група за себепознание и личен опит

 

„Един мъдрец седял пред портите на голям град и наблюдавал минувачите. Задал се странник и попитал мъдреца: „Как е в този град? Защото онзи, от който идвам, беше ужасен – хората бяха лоши, квартирите бяха скъпи, храната беше некачествена.“ Мъдрецът отговорил: „И в този град е същото.“ Странникът поклатил глава и се затюхкал по пътя си. След време друг странник се спрял да поговори с мъдреца: “Как е в този град? Защото онзи, от който идвам, беше много хубав – хората бяха добри и отзивчиви, винаги можеше да се намери хубава квартира на добра цена, а храната беше вкусна и питателна.“ Мъдрецът се усмихнал и отговорил: „И в този град е така.“

 

Отношението ни към себе си, другите и Света формира не само нашия светоглед, но и реалността, в която живеем. Колкото по-наясно сме със собствените си модели на поведение и пораждащите ги чувства и мисли, толкова повече умеем да влияем конструктивно върху живота си.

 

Групата за себепознание и личен опит има за цел да ви предизвика да изследвате собствените си нагласи и граници в защитена среда и със съдействието на водещ групата психолог-психотерапевт. В процеса на взаимодействие с останалите участници ще имате възможност да осъзнаете чрез директен опит какви мотивите стоят зад вашите постъпки, от какво се задвижват те (чувства и мисли) и до какви резултати довеждат. Споделяйки преживяванията си в групата и чувайки споделеното от останалите участници, ще можете да обогатите житейския си опит, поглеждайки живота през различни гледни точки.

 

В процеса на работа водещият ще прилага методите на няколко основни терапевтични подхода: Когнитивно-поведенчески, Психодинамичен и Системен (Семейни констелации).

 

Записването за участие в групата за себепознание и личен опит се предхожда от индивидуално интервю с водещия.

 

Максималният брой участници е 10 човека.

 

Срещите ще се провеждат всяка сряда от 18:30 до 20:30 ч.
Първа среща на 22.01.2020.

 

Цената на 1 участие е 20 лв.

 

Водещ: Лияна Петрова

 

Психолог с над 15-годишен опит в корпоративния бизнес като бизнес-коуч и обучител и 9 години частна практика като психотерапевт.

 

Повече за водещия можете да прочетете на www.liyanapetrova.com

 

За въпроси и записване:

тел. 0898 758 909

liyana.petrova@gmail.com