Изкуството да умреш и да живееш – семинар с Ваджра Гуру Йоги Тан – 9 септември 2023 – Варна

Изкуството да умреш и да живееш - семинар с Ваджра Гуру Йоги Тан - 9 септември 2023 - Варна

Отново имаме щастието и благословията в нашия град да бъде Гуру Йоги Тан

и да се докоснем до мъдростта на този голям Учител.

Ще можем да чуем за живота и смъртта отвъд онова, което сме свикнали да мислим за тях. 
Заповядайте! 

РЕГИСТРАЦИЯ