Курс по РАДИЕСТЕЗИЯ – занятия през март – Клуб-Библиотека „Виделина“


Курс по РАДИЕСТЕЗИЯ - занятия през март - Клуб-Библиотека "Виделина"Клуб-Библиотека "Виделина"

(„Цар Симеон I”27, ет.2, ст.6)

тел.: 052/64-89-22; 0877/077 651

Лекции, семинари, курсове, представяния на книги и прожекции в областта на езотериката, приложната психология, духовните учения, здравословния начин на живот, най-новите научни открития, квантовата физика, историята

 ********************************************

53d16f318733К У Р С

по

Р А Д И Е С Т Е З И Я

Курсът е предназначен за хора без познания и практически опит в радиестезията, т.е. които започват от нулево ниво.

Задължително условие за участие в курса е слушателите да имат вродена радиестезична дарба (това се определя в началото на курса).

Целта на курса е слушателите да получат теорeтична подготовка и практически умения за работа с махало, багети и др.

 

Продължителността на курса е 7 занятия по 2 учебни часа.

Водещ курса: инж. Валентин Хаджимитов

Такса: 70 лв (за 7 занятия по 2 часа)

***************************************************************************

ПРЕДСТАВЯНЕ на КУРСА

от водещия – инж. Валентин Хаджимитов

на 7 февруари от 18:30 часа

в Клуб-Библиотека "Виделина"

Вход: свободен

l_publication_9_3h5p2w6r7j

Дати на занятията:

=========================
13/02 – четвъртък – 18:30

22/02 – събота – 16:00

28/02 – петък – 18:30

6/03 – четвъртък – 18:30

12/03 – сряда 18:30

15/03 – събота – 16:00

18/03 – вторник 18:30

********************************************************************

ПРОГРАМА   НА   КУРСА   ПО  

РАДИЕСТЕЗИЯ

Тема 1. Кратък исторически обзор. Въведение в радиестезията. Запознаване с уреди и пособия, използвани във физикалната радиестезия. – 2 часа

Тема 2. Пситехника в радиестезията. Обучение за работа с радиестезични уреди: махало и багети. – 2 часа

Тема 3. Геопатогенни зони. Мрежа на Кюри. Мрежа на Хартман. – 2 часа

Тема 4. Аура. Основни теорeтични понятия. Радиестезично измерване на аурата. Цветове в аурата.  – 2 часа

Тема 5. Откриване на подземни обекти. Подземни води, кабели, тръбопроводи, тунели и др. – 2 часа

Тема 6. Радиестезично диагностициране на органи и системи в човека. Определяне състояние на болест и здраве.  – 2 часа

Тема 7. Въвеждане в менталната радиестезия. Обсъждания, дискусии, обмяна на опит.  –  2 часа

PAB3007

FB

 

 

 

 

Изтегли PDF