Междуличностни Отношения Практически семинар – Варна, 19-22 септември 2022

Междуличностни Отношения Практически семинар - Варна, 19-22 септември 2022

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Практически семинар

Варна, 19-22 септември 2022

Обикновено си представяме, че отношенията между хората се развиват абсолютно естествено, така да се каже, „сами по себе си“. С някого бързо и лесно намираме общ език, а с някого трябва да установяваме връзка дълго и търпеливо, като проявяваме толерантност към действията на другите, които ни провокират към негативна реакция и се упражняваме в развитието на кротост или, обратно, принуждавайки се да реагираме по неприятен за нас начин.

Прекарваме много време, анализирайки как тази или онази атмосфера на взаимодействие се е развила в общуването с някого, как сме допуснали този тип поведение един към друг и как да изградим комуникацията помежду си, за да предотвратим повторните появи на „остри ъгли“ и да я направим ефективна и приятна и за двете страни. Междувременно има много прости схеми, разбирането на които ни позволява незабавно да разпознаем в какви стратегически позиции сме ние самите и нашия събеседник в момента на началото, развитието или завършването на комуникацията и в каква посока се движи тази комуникация – дали носи градивно или неградивно начало. Обучителният семинар „Практика на междуличностните отношения“ е посветен на изучаването на тези схеми и тяхното практическо приложение.

Всяка комуникация е изградена върху три основни „стълба“. Това са:

1) Посоката на енергийния поток, която се изразява в проявата на активност и възприемчивост.

2) Основните стратегически позиции, които заемаме във взаимоотношенията и в които постоянно „зависваме“ в зависимост от целите, за които изграждаме и поддържаме тези взаимоотношения. Те са само три. Психологът Ерик Берн ги определя като „Родител“, „Възрастен“ и „Дете“.

3) Настройката на общуването. Тя може да бъде „положителна“ или „отрицателна“.

След това тези три отделни компонента се комбинират в процеса на взаимодействие и от получения синтез се ражда една или друга позиция, която ние заемаме по отношение на партньора или която той заема по отношение на нас. Тези позиции могат да бъдат твърдо статични и непоклатими или, обратно, мобилни и подвижни. Способността бързо да реагирате на промяна на позицията и естествено да преминавате от едно емоционално и енергийно състояние в друго ви позволява да пестите собствените си сили, да реагирате хармонично и да влияете на действията на другите, лесно да намирате общ език с тях и да направите комуникацията приятна, ефективна и полезна. А понякога, ако се налага, да ограничим общуването, което отнема силите ни и е насочено от партньора в посока да ни извади от душевно равновесие с цел манипулиране, и желание да ни принуди да играем по правила, насилствено установени от друг.

Описаната технология е лесна за разбиране – основното е нейното практическо приложение. Именно с практиката ще се занимаваме през всички дни на семинара. В началото участниците в обучението ще трябва да отработят поотделно всяка от трите точки на взаимодействие, а след това да се научат как да ги комбинират в едно общо цяло. За да направите това, е необходимо да останете в будно състояние на съзнанието, да поддържате висока концентрация на внимание и волево да поддържате една или друга избрана позиция в общуването. След това да се научите да преминавате от една нагласа към всяка друга в същото време отново със силата на волята. Всеки от нас бързо ще открие, че в определени позиции се чувства лесно и естествено, докато други предизвикват в него тежки за понасяне емоции. Когато разберем причините за появата на тези слаби позиции в нас и след това ги „натренираме“, тоест наситим ги с емоционално и умствено съдържание и енергийни ресурси, тогава ще можем да елиминираме много фактори, които не ни позволяват да изградим хармонични и успешни взаимоотношения помежду си.

Семинарът-обучение преминава под формата на игра. Позволява ни да измисляме различни сюжети за комуникация и веднага да ги прилагаме на практика. Постепенно, с напредването на семинара, участниците ще могат да изиграят истински истории от личния си живот, за да открият други начини за развитие на тези истории в бъдеще. Така започнатата „игра“ изведнъж неусетно се превръща в живот, а животът – в игра. Участието в семинара ще ви позволи да определите границите, отвъд които играта се превръща в реалност, а реалността в игра.

Мотото на семинара: По-добре е да видиш веднъж, отколкото да чуеш седем пъти. А още по-добре е да опиташ!

От желаещите да участват в семинара се изисква да не се страхуват да бъдат себе си и желание да се заредят с добро настроение.

Преподавател:

Алексей Калинин, възпитаник на Института по интегративна социална и семейна терапия, дипломиран специалист по руската и немската програма „Системна феноменологична терапия и консултиране“ (системни семейни и структурни констелации), магистър по астрология. Развива направление, в което знанията се предават в процеса на динамичен, „жив контакт” между участниците.

Програма:

19-21 септември, 18:30-21:30 Практика

22 септември, четвъртък, 13:00-19:00 Практика

Такса за участие:

За един участник: 140лв.

За 2ма от едно семейство: по 130лв. на човек.

За 3ма и повече души от едно семейство: по 120лв. на човек.

Адрес: Варна, ж.к. Владиславово, бл.408, вх.13, от южната страна.

Участието е с предварително записване:

тел. 0878 317 566 – Александра Рогова

e-mail: slynchevo_momiche@abv.bg

Междуличностни Отношения Практически семинар - Варна, 19-22 септември 2022