Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2024

Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2024

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец април 2024 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

03.04.2024г. 18:30ч. гр. Сливен, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.
Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

04.04.2024г. 18:30ч. гр. Стара Загора
, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

06.04.2024г. 10:00ч. гр. Казанлък, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.
Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

06.04.2024г. 11:00ч. гр. Добрич, презентация/дискусия на тема:
ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“
Каква е задачата на двата пола?
https://lectorium-rosicrucianu…

06.04.2024г. 12:00ч. гр. Бургас, презентация/дискусия на тема:
В търсене на Универсалната мъдрост „Китайският Гносис”: Началото на обрата: Ву Вей
Фундаменталната промяна или обрат. Не-деяние.
https://lectorium-rosicrucianu…

06.04.2024г. 16:00ч. гр. Варна, презентация/дискусия на тема:
„ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“

Каква е задачата на двата пола?
https://lectorium-rosicrucianu…

06.04.2024г. 16:00ч. гр. Велико Търново, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“
.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

07.04.2024г. 10:00ч. гр. Русе, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

07.04.2024г. 15:00ч. гр. Разград, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

09.04.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
(НЕ) СВОБОДА?
https://lectorium-rosicrucianu…

15.04.2024г. 19:00ч. гр. ОНЛАЙН СЪБИТИЕ, в платформата ZOOM
„УНИВЕРСАЛНОТО ЛЕКАРСТВО“
Силата на Божествената душа.
https://lectorium-rosicrucianu…

16.04.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
„ЧОВЕКЪТ- МИКРОКОСМОС. БОЖЕСТВЕНАТА ИСКРА В ЧОВЕКА. КОЛЕЛОТО НА РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА.“
https://lectorium-rosicrucianu…

17.04.2024г. 18:30ч. гр. Пловдив, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

18.04.2024г. 18:00ч. гр. Благоевград
, презентация/дискусия на тема:

„ЧОВЕКЪТ- МИКРОКОСМОС. БОЖЕСТВЕНАТА ИСКРА В ЧОВЕКА. КОЛЕЛОТО НА РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА.“
https://lectorium-rosicrucianu…

20.04.2024г. 12:00ч. гр. Бургас, презентация/дискусия на тема:
В търсене на Универсалната мъдрост „Китайският Гносис”: Азът се подчинява на Духа
https://lectorium-rosicrucianu…

20.04.2024г. 10:00ч. гр. Кърджали, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.
Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

20.04.2024г. 16:00ч. гр. Пазарджик, презентация/дискусия на тема:
„МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ“.
Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
https://lectorium-rosicrucianu…

20.04.2024г. 18:00ч. гр. Силистра, презентация/дискусия на тема:
„ЖИВЕЯ ЛИ СЪЗНАТЕЛНО?“
https://lectorium-rosicrucianu…

23.04.2024г. 19:00ч. гр. София, Ден на отворените врати:
„ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ“
https://lectorium-rosicrucianu…

24.04.2024г. 19:00ч. гр. Силистра, презентация/дискусия на тема:
„КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ“
https://lectorium-rosicrucianu…

27.04.2024г. 11:00ч. гр. Шумен, презентация/дискусия на тема:
„ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“
Каква е задачата на двата пола?
https://lectorium-rosicrucianu…

27.04.2024г. 11:00ч. гр. Ловеч, презентация/дискусия на тема:
(НЕ) СВОБОДА?
https://lectorium-rosicrucianu…

27.04.2024г. 16:00ч. гр. Плевен, презентация/дискусия на тема:
„ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ“
https://lectorium-rosicrucianu…

27.04.2024г. 15:30ч. гр. Търговище, презентация/дискусия на тема:
„ДВАТА ПОЛА – ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ“
Каква е задачата на двата пола?
https://lectorium-rosicrucianu…

28.04.2024г. 14:00ч. гр. Кюстендил, презентация/дискусия на тема:
„ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ“

https://lectorium-rosicrucianu…

ВХОД СВОБОДЕН

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – април’2024