Международна Школа на Златния Розенкройц – февруари’2024

Международна Школа на Златния Розенкройц – февруари’2024

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец февруари 2024 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

02.02.2024г. 18:00ч. гр. Русе, презентация/дискусия на тема:
ЗАВРЪЩАНЕТО – ЗВЕЗДНИЯТ ПЪТ НА ПРОБУДЕНИТЕ ДУШИ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/655-the_return_path_Ruse/

03.02.2024г. 11:00ч. гр. Добрич, презентация/дискусия на тема:
„МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И СМЪРТТА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/565-the_mystery_of_life_death_dobrich/

03.02.2024г. 16:00ч. гр. Варна, презентация/дискусия на тема:
„МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И СМЪРТТА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/566-the_mystery_of_life_death_varna/

03.02.2024г. 16:00ч. гр. Велико Търново, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/571-graalyt_VTyrnovo/

03.02.2024г. 10:00ч. гр. Казанлък, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/872-grail_kazanlak/

04.02.2024г. 10:00ч. гр. Разград, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/573-graalyt_Razgrad/

04.02.2024г. 16:30ч. гр. Плевен, презентация/дискусия на тема:
„ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/873-the_tree_of_life_pleven/

07.02.2024г. 18:30ч. гр. Сливен, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/323-graalyt_sliven/

08.02.2024г. 18:30ч. гр. Стара Загора, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/299-graalyt_StZagora/

09.02.2024г. 18:00ч. гр. Русе, презентация/дискусия на тема:
ЧОВЕКЪТ СТАВА ТОВА, КОЕТО ОБИЧА
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/875-love_path_ruse/

10.02.2024г. 10:00ч. гр. Кърджали, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/304-graalyt_Kyrdzhali/

10.02.2024г. 16:00ч. гр. Пазарджик, презентация/дискусия на тема:
„ГРААЛЪТ – ЖИВАТА РЕАЛНОСТ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/874-grail_pazardzhik/

10.02.2024г. 11:00ч. гр. Шумен, презентация/дискусия на тема:
СЯНКАТА В НАС
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/881-shadow_shumen/

10.02.2024г. 15:30ч. гр. Търговище, презентация/дискусия на тема:
„СЯНКАТА В НАС“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/882-shadow_targovishte/

*******
12.02.2024г. 19:00ч. гр. ОНЛАЙН СЪБИТИЕ, в платформата ZOOM

„МИСТЕРИЯТА НА ПОСВЕЩЕНИЕ НА ЗЛАТНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ“

Да открехнем малко завесата пред мистерията на посвещението на съвременните розенкройцери!

https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/876-mystery_of_golden_rosicross_varna/

*******
13.02.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
„В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/877-self_search_sofia/

24.02.2024г. 12:00ч. гр. Бургас, презентация/дискусия на тема:
УНИВЕРСАЛНОТО ЛЕКАРСТВО“
Гносисът и лечебната сила на Божествената душа
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/206-universal_healing_Bs/

24.02.2024г. 11:00ч. гр. Благоевград, презентация/дискусия на тема:
„ДВЕТЕ ПРИРОДИ В ЧОВЕКА“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/880-dvete_prirodi_blagoevgrad/

25.02.2024г. 14:00ч. гр. Кюстендил, презентация/дискусия на тема:
ИЗХОДЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В НАШИ ДНИ
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/878-way_out_kyustendil/

27.02.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
ИЗХОДЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В НАШИ ДНИ“ / ден на отворените врати
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/879-way_out_sofia/

28.02.2024г. 19:00ч. гр. Силистра, открита служба:
„МИСТЕРИЯТА НА ИЗБАВЛЕНИЕТО ОТ КАРМАТА И ОТ ВЪПЛЪЩАВАНЕТО ОТНОВО – КАРМА И РЕИНКАРНАЦИЯ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/883-karma_reincarnation_silistra/

28.02.2024г. 18:30ч. гр. Пловдив, презентация/дискусия на тема:
„ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА КАТО АВАРИЕН ПОРЯДЪК“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/884-emcy_order_plovdiv/

ВХОД: СВОБОДЕН

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – февруари’2024