Международна Школа на Златния Розенкройц – януари’2024

Международна Школа на Златния Розенкройц – януари’2024

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец януари 2024 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

10.01.2024г. 18:00ч. гр. Сливен,

„КУНДАЛИНИ НА СЪРЦЕТО“

Презентация.
https://lectorium-rosicrucianu…

10.01.2024г. 19:00ч. гр. Силистра,

„ТИШИНАТА“
За външната и вътрешната тишина.
https://lectorium-rosicrucianu…

12.01.2024г. 18:00ч. гр. Русе,

„ЧРЕЗ ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РЕЛИГИЯТА НА ЛЮБОВТА“
Толерантност и любов.
https://lectorium-rosicrucianu…

13.01.2024г. 11:00ч. гр. Шумен,

„ЗАВРЪЩАНЕТО – ЗВЕЗДНИЯТ ПЪТ НА ПРОБУДЕНИТЕ ДУШИ“
Презентация, последвана от беседа.
https://lectorium-rosicrucianu…

13.01.2024г. 15:30ч. гр. Търговище,

„ЗАВРЪЩАНЕТО – ЗВЕЗДНИЯТ ПЪТ НА ПРОБУДЕНИТЕ ДУШИ“
Презентация, последвана от беседа.
https://lectorium-rosicrucianu…

13.01.2024г. 12:00ч. гр. Бургас,

„МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ – НОВОРАЖДАНЕТО НА ДУШАТА“
Пета лекция от цикъла “МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ”
https://lectorium-rosicrucianu…

24.01.2024г. 19:00ч. гр. Силистра,

„ЗА БОГОМИЛИТЕ – ОТВЪТРЕ“
https://lectorium-rosicrucianu…

26.01.2024г. 18:00ч. гр. Русе,

„ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА“
https://lectorium-rosicrucianu…

27.01.2024г. 12:00ч. гр. Бургас,

„МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ – ДОБРИЯТ КРАЙ“
Шеста лекция от цикъла “МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ”
https://lectorium-rosicrucianu…

28.01.2024г. 16:00ч. гр. Пазарджик,

„ТАЙНАТА НА СЪНЯ“
Какво се случва по време на съня?
https://lectorium-rosicrucianu…

28.01.2024г. 17:00ч. гр.София,

„НЕ СЛЕДВАЙ ПЪТЯ, БЪДИ ПЪТЯ“
Ден на отворените врати
https://lectorium-rosicrucianu…

ВХОД: СВОБОДЕН

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – януари’2024