Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2024

Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2024

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец май 2024 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

02.05.2024г. 18:30ч. гр. Стара Загора, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/602-china_gnosis_StaraZagora/

07.05.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
ПЕСЕННО-ДИСКУСИОННА СРЕЩА
 https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/946-songs_discussion_sofia/

08.05.2024г. 19:00ч. гр. Силистра, презентация/дискусия на тема:
ВЕЛИКДЕН – ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСТИНСКОТО СЕБЕ“
Истинският Християнски път е един вътрешен път. Това са събития, които трябва да се случат в нас самите…
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/942-easter_silistra/

 11.05.2024г. 10:00ч. гр. Казанлък, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/941-chinese_gnosis_kazanlak/

11.05.2024г. 11:00ч. гр. Добрич, презентация/дискусия на тема:
ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/597-aquarius_renessance_dobrich/

11.05.2024г. 11:00ч. гр. Ловеч, презентация/дискусия на тема:
ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/949-pulse_of_the_earth_lovech/

11.05.2024г. 16:00ч. гр. Плевен, презентация/дискусия на тема:
ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/948-pulse_of_the_earth_pleven/

11.05.2024г. 12:00ч. гр. Бургас, презентация/дискусия на тема:
В търсене на Универсалната мъдрост „Китайският Гносис” :
5. СВЕТЪТ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В ПУСТИНЯ
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/955-course_china_gnosis_bs_5/

11.05.2024г. 16:00ч. гр. Велико Търново, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/460-chinese_gnosis_vt/

11.05.2024г. 16:00ч. гр. Варна, презентация/дискусия на тема:
ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/596-aquarius_renessance_varna/

12.05.2024г. 10:00ч. гр. Русе, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/606-china_gnosis_Ruse/

12.05.2024г. 11:00ч. гр. Шумен, презентация/дискусия на тема:
ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/944-aquarius_renessance_shumen/

12.05.2024г. 15:00ч. гр. Разград, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/601-chinese_gnosis_razgrad/

12.05.2024г. 15:30ч. гр. Търговище, презентация/дискусия на тема:
ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/945-aquarius_renessance_targovishte/

14.05.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО!
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/947-follow_the_heart_sf/

21.05.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
ЧОВЕКЪТ НА ВОДОЛЕЯ ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНАТА ДУША“
 https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/952-aquarius_human_sf_course4/

26.05.2024г. 14:00ч. гр. Кюстендил, презентация/дискусия на тема:
(НЕ) СВОБОДА?“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/950-ne_svoboda_kyustendil/

26.05.2024г. 16:00ч. гр. Пазарджик, презентация/дискусия на тема:
МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/940-chinese_gnosis_pazardzhik/

27.05.2024г. 19:00ч. ОНЛАЙН СЪБИТИЕ:
ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/954-pulse_of_the_earth_zoom/

28.05.2024г. 19:00ч. гр. София, презентация/дискусия на тема:
НАШЕТО ИСТИНСКО ПРИЗВАНИЕ”
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/951-true_calling_open_doors_sf/

 29.05.2024г. 18:00ч. гр. Благоевград, презентация/дискусия на тема:
ЧОВЕКЪТ НА ВОДОЛЕЯ ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНАТА ДУША“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/953-aquarius_human_blagoevgrad_course4/

29.05.2024г. 19:00ч. гр. Силистра, презентация/дискусия на тема:
КРАЧКАТА, КОЯТО НЕ ИСКАШ ДА НАПРАВИШ“
https://lectorium-rosicrucianum.bg/event/943-step_hesitance_silistra/

ВХОД СВОБОДЕН

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – май’2024