Международна Школа на Златния Розенкройц – октомври’2023

Международна Школа на Златния Розенкройц – октомври’2023

Активности на Школата на Златния Розенкройц

през месец октомври 2023 г.

СЪБИТИЯ НА ЖИВО:

04.10.2023г 18:30ч. гр. Сливен

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

05.10.2023г 18:30ч. гр. Стара Загора

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ“
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

06.10.2023г 18:00ч. гр. Русе

„ЕНДУРА – ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА“

https://lectorium-rosicrucianu…

07.10.2023г 12:00ч. гр. Бургас

МЪЖЪТ И ЖЕНАТА. ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ.
Какви са задачите на мъжа и жената?

https://lectorium-rosicrucianu…

07.10.2023г 10:00ч. гр. Казанлък

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ“
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

07.10.2023г 16:00ч. гр. Велико Търново

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ“
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

08.10.2023г 16:00ч. гр. Варна

„ЕОНИТЕ – СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО“

https://lectorium-rosicrucianu…

08.10.2023г 10:00ч. гр. Разград

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ“
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

08.10.2023г 16:30ч. гр. Плевен

„ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ“
/среща-разговор/

https://lectorium-rosicrucianu…

08.10.2023г 11:00ч. гр. Добрич

„ЕОНИТЕ – СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО“

https://lectorium-rosicrucianu…

24.10.2023г 19:00ч. гр. София

„КОСМИЧЕСКОТО ДВУЕДИНСТВО“

https://lectorium-rosicrucianu…

25.10.2023г 19:00ч. гр. Силистра

„НАЙ-ГОЛЯМАТА СИЛА, НАЙ-МОЩНАТА ИДЕЯ“

https://lectorium-rosicrucianu…

28.10.2023г 11:00ч. гр. Шумен

„ЕОНИТЕ – СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО“

https://lectorium-rosicrucianu…

28.10.2023г 16:30ч. гр. Търговище

„ЕОНИТЕ – СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО“

https://lectorium-rosicrucianu…

28.10.2023г 14:00ч. гр. Кюстендил

„ЕГИПЕТСКИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ“
Универсалното учение и Египет

https://lectorium-rosicrucianu…

31.10.2023г 18:30ч. гр. Пловдив

„МИСТЕРИЯТА НА ЖИВОТА И ПРЕРАЖДАНЕТО“
Защо живеем и защо се прераждаме?

https://lectorium-rosicrucianu…


ВХОД: СВОБОДЕН


Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Екипът на Международна школа на Златния Розенкройц ви желае светлина по пътя!

Международна Школа на Златния Розенкройц – октомври’2023