Обучение по фамилни и системни констелации – м.септември – 3 свободни места в групата!

Обучение по фамилни и системни констелации - м.септември - 3 свободни места в групата!


Обучение по фамилни и системни констелации стартира през месец септември. Остават 3 свободни места в групата.

Обучението включва 7 модула и 6 целодневни интервизии.

Общата продължителност на обучението е 34 дни – 360 часа. Осми модул е допълнителен.
Първите два модула могат да бъдат проведени онлайн при необходимост. 

Възможни дати за Модул 1: 16-19 септември или 22-26 септември

 

Модул 1: Основи на констелациите

– Какво представляват констелациите 
– Видове констелации 
– Поле на работа 
– Основни системни закони 
– Влияние на системите 
– Лични качества на констелатора 

– Свързаност със семейството и Рода

Модул 2: Системни нарушения, генограма, структурни констелации  

– Системни нарушения – значение за системата
– Системни нарушения – в констелационна работа 
– Генограма 
– Начало на работа с клиента – интервю
– Избор на констелация 
– Базови позиции в констелацията 

– Видове структурни констелации – семейни, родови, предци, други

Модул 3: Семейни констелации, представители 

– Представители – какво трябва да знаем
– Видове представители 
– Репрезентативни усещания 
– Първоначална подредба в семейната констелация
– Значение на разположението на представителите 
– Архетипно подреждане в семейната констелация

– Тестове по време на констелации

Модул 4: Протоколи в констелациите, базова триада, каталептична ръка 

– Показатели за наличие на системен проблем в констелацията
– Вплитане и отъждествяване 
– Протокол за разтъждествяване 
– Връщане на товар 
– Работа със симбиотично нарушение 
– Работа с каталептична ръка
– Базова триада 

– Затваряне на констелацията

Модул 5: Видове констелации. Констелация Нети-Нети, Констелации ориентирани към решения, Организационни констелации 

– Констелация Нети-Нети 
– Констелации ориентирани към решения 
– Организационни констелации 
– Констелации за предци 

– Констелации за хармонични отношения с партньор, рождено семейство

Модул 6: Видове констелации 2. Връзка със собствената семейна линия 

– Влизане в контакт със собствената семейна линия 
– Констелации за време
– Констелации за финансови въпроси 
– Свързване с източника на родова сила 
– Констелации за братя и сестри 
– Движение на душата 

– Партньорски констелации

Модул 7: Етичен кодекс на констелатора, констелации в индивидуалната практика, констелации за здравословни проблеми  

– Етичен кодекс на констелатора  
– Индивидуални констелации 
– Констелации с листчета, кукли, фигури
– Констелации в индивидуалната практика
– Констелации за здравословни проблеми   

– Прекъснато движение към майката и бащата

Модул 8*: Аз и моето семейство 

– Работа с констелации с постоянна група 
– Астрологията и констелациите 
– Аз и моето семейство – протоколи 
– Теми в цикъла “Аз и моето семейство” – майка, баща, братя и сестри, партньор, баби (по двете линии), дядовци (по двете линии), деца, предци

– Групoва динамика

Модул 9: Практически изпит

Обучител:

Биляна Вутова – клиничен психолог и констелатор с над десет годишна практика. Създател на център “Калей”. Създател и обучител на цикълът “Аз и моето семейство”.

Сертификат

Сертификат за фасилитатор в метода фамилни и системни констелации се издава след участие в обучителната програма и интервизиите и успешно положен теоретичен и практичен изпит.

Интервизии

Интервизиите за задължителна част от обучението. По време на интервизиите, след всеки модул, се практикува всичко научено до момента на интервизията. Две от интервизиите се провеждат в присъствието на обучителя, с цел индивидуална обратна връзка и усъвършенстване на придобитите умения.

Модул 8: “Аз и моето семейство”

“Аз и моето семейство” е допълнителен модул и може да бъде записан като допълващ основното обучение. Той не е задължителен. Модулът е с продължителност четири дни и носи допълнителна сертификация – за водещи в цикъла “Аз и моето семейство”. След завършване на модула и успешно полагане на изпит водещите водят групи под супервизия. Предоставя се печатно ръководство за работа.

Изпит

Изпитът е от две части – теоретична и практична. Изпитът ще се проведе в рамките един или два дни.

Супервизия

След обучението е предвидено провеждането на супервизии. Те могат да бъдат както групови, така и индивидуални. След приключване на обучението се провеждат две задължителни супервизии – около половин и една година след обучението.

Условия за участие 

Попълване на формуляр за участие ( http://bit.ly/2QFLwXP ) и явяване на интервю. В случай, че живеете извън София интервюто може да бъде проведено по телефон.

За записване и информация: 
тел. 0876642426
office@kalei.bg
www.kalei.bg