Онлайн КУРС по РАДИЕСТЕЗИЯ – водещ инж. Валентин Хаджимитов

КУРС   РАДИЕСТЕЗИЯ  
ONLINE   2020
 
Курсът е предназначен за хора без познания и практически опит в радиестезията. Курсът има практическа насоченост. Теорията е сведена до минимум. Слушателите се обучават на т.н. „приложна радиестезия”.
 
Радиестезията е метод, който може да се използва във всяка област от живота, във всяка човешка дейност. Темите в курса са взети от опита, който лекторът инж. Валентин Хаджимитов е придобил в радиестезията за 20 години. Всичко, което слушателите ще научат, е изпитано и потвърдено от опита на водещия.
 
Онлайн КУРС по РАДИЕСТЕЗИЯ - водещ инж. Валентин Хаджимитов
 
Т Е М И
 
Демонстрационна  лекция
Тази лекция, или „Нулева” лекция е БЕЗПЛАТНА. На нея се определя дали слушателят има вродена радиестезична дарба.
Той получава базови знания за работа с радиестезично махало и с багети.
 
Първа безплатна Демо лекция  – понеделник, 20 април – от 11:00 часа
 
Втора безплатна Демо лекция – събота, 02 май – от 11:00 часа
 
М О Д У Л   І
 
Лекция №1  Определяне на полезни храни, лекарства, козметика, накити и др. – продължителност 2 часа
 
Лекция №2
Радиестезична диагностика и самодиагностика на органите и системите в човешкото тяло.
Индивидуално определяне на състояние здраве и болест. Методи на лечение – продължителност 5 часа
 
Лекция №3
Аура. Основни понятия. Радиестезично измерване размера и формата на Аурата.
Индивидуално определяне цветовете на Аурата. – продължителност 3 ч.
 
М О Д У Л   ІІ
 
Лекция №4
Работа по карта. Радиестезично намиране на изгубени предмети, коли, хора, животни и др. – продължителност 2 часа
 
Лекция №5
Подземни обекти. Радиестезично откриване на подземни води, канали, водопроводи, кабели и др. – продължителност 2 часа
 
Лекция №6
Геопатогенни зони. Радиестезично измерване на геопатогенните зони.
Мрежи на Хартман и Кюри. – продължителност 2 часа
 
ТАКСИ  и  ПЛАЩАНИЯ
 
Демонстрационната лекция или нулевата лекция е БЕЗПЛАТНА.
 
Таксата за Модул І  – лекции №1,№2 и №3  – 80 лв.
Таксата за Модул ІІ – лекции №4,№5 и №6  – 60 лв.
 
Плащане :
  • чрез ЕКОНТ офис Банкя – София
  • чрез EasyPay
  • банкова сметка „Централна Кооперативна Банка” АД
    ЦКБ – АД  клон София – Запад
    IBAN :  BG66  CECB  9790  10H3  4714  00
Онлайн КУРС по РАДИЕСТЕЗИЯ - водещ инж. Валентин Хаджимитов
 
ХАРДУЕР  и  СОФТУЕР
 
За да бъде проведен успешно курса ONLINE е нужно да има аудио и видео връзка между лектора и слушателите. Това значи, слушателите да виждат и чуват лектора, както и лекторът да може да вижда и чува всеки един от слушателите.
 
За това е нужно слушателят да има стационарен компютър или лаптоп, с вградени камера и микрофон. Ако няма вградени такива, то може да се включат външни камера, микрофон и слушалки.
 
Програмата за връзка е Facebook/Messenger през Google Chrom.
 
Връзката може да бъде осъществена и през мобилен смартфон с приложение за Facebook.
 
Профилът на лектора във Facebook е Valentin Hadjimitov.
 
Слушателят трябва да изпрати покана за „приятелство” на Valentin Hadjimitov във Facebook. Поканата трябва да е придружена с известие до лектора. Известието може да се изпрати по емейл, като SMS или по телефона.
 
Когато поканата е приета и потвърдена, между слушателя и лектора може да се установи връзка ONLINE.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: преди да се установи връзка през Facebook, слушателите трябва да изпратят съобщение – заявка за участие в курса. Заявката може да се изпрати по емейл, чрез SMS или по телефона.
 
ПРОФИЛ  на  инж.  ВАЛЕНТИН  ХАДЖИМИТОВ
водещ  курс  РАДИЕСТЕЗИЯ  2020
 
Валентин Хаджимитов е инженер по образование. Има над 40 г. стаж в областта на автоматиката, електрониката и електротехниката.
 
Той е радиестезист с 20 год. опит в тази област. От 2011 г. води курсове по радиестезия. Провеждал е обучение в София, Варна, Пловдив и Хасково. Инж. В. Хаджимитов ползва биоенергия и хипнотерапия за лечение.
 
Сайт на инж. Валентин Хаджимитов
 
Електронна поща:  valentinhm@gmail.com
 
Профил във Facebook: Valentin Hadjimitov
 
Мобил. тел.: 0886 27 59 37
 
Онлайн КУРС по РАДИЕСТЕЗИЯ - водещ инж. Валентин Хаджимитов