Прожекции през 03’2011

 
*********************************************************************
 
Прожекции през 03'2011Клуб-Библиотека
   "Виделина"
(„Цар Симеон I” 27, ет.2, ст.6)
тел.: 64-89-22; 0894/790 909
 
продължава прожекциите на филми в областта на приложната психология, духовните учения, най-новите научни открития, квантовата физика, историята и др., както и игрални филми, засягащи тази тематика
 
***************
 
Видеозапис на СЕМИНАРА НА ТЕМА:
 
“ПРАКТИКА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ”
(система за бързо възстановяване на духа, душата и тялото) 
 
проведен от Зор Алеф на 21, 22 и 23 януари
 
в Клуб-Библиотека “Виделина”
 
ще бъде показан на
 
10  и 24 март 2011 (четвъртък)
от 18:00 часа   
 
Заповядайте!
 
Вход: свободен