Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология – REMAP® – 29/09 – 01/10 2023

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ
Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - REMAP® - 29/09 - 01/10 2023
ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ
и
ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ
в партньорство с
Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология
организират 
Сертификационно обучение
по
ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – REMAP®

Първи модул

29-ти Септември – 01 Октомври 2023 г.

гр. София


САМО 2 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

 Предвидена е отстъпка при внасянето на таксата
до 5-и септември 2023 г.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии.

След края на обучението участниците  ще получат сертификат за REMAP® фасилитатор от Франкофонската Асоциация по Клинична Енергийна Психология

Осигурен е превод на български по време на обучението.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Водещ – Ив Вотие-Фрема

Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - REMAP® - 29/09 - 01/10 2023Ив Вотие-Фреман е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като – Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.
Понастоящем Ив Вотие-Фреман е:
Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология
Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията
Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология
Председател на Европейския център по Луминотерапия
Той провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България.
Какво представлява метода REMAP®

Силната емоционална болка активира емоционалния мозък (лимбичната система) и бива регистрирана в хипокампуса, който служи като „библиотека“ за емоционално наситените спомени. На по-късен етап, тогава когато някое извънредно интензивно в емоционално отношение събитие, преживяно в миналото, което е било „складирано“ в хипокампуса, бъде по някаква причина повторно активирано, амигдалата („аларменият“ център на мозъка) подава сигнал за опасност и задейства симпатиковата част от вегетативната нервна система, така сякаш това събитие се случва в момента. Ако обаче тази „аларма“ бъде активирана прекалено интензивно, тогава рептилният мозък (който е свързан с оцеляването и с базовите ни инстинкти) предизвиква своего рода „късо съединение“, като по този начин временно прекъсва активирането на мозъчната кора (аналитичният мозък), с цел да бъдат спечелени така необходимите няколко ценни секунди, нужни за инстинктивната реакцията, при ситуация на заплаха, изискваща светкавични инстинктивни действия, които да осигурят оцеляването ни, но това „късо съединение“ често ни вкарва и в състояние на ступор/“замръзване“.

Това са неврологичните механизъм и последователност, които, след преживяването на травматично събитие,  което не е било „преработено“ и интегрирано, са отговорни за това да останем в състоянието на „бягство или нападение“ или в състояние на „замръзване/ступор“, сякаш продължаваме да се намираме в тази травматична ситуация и това състояние може да се запази в продължение на години и дори десетилетия и е основната причина за повечето психологически проблеми и разстройства, а така също и за повечето физиологични проблеми и хронични заболявания.

Същият този механизъм би могъл да ни е от голяма полза и за изцелителният процес, тъй като, тогава когато, при „събуждането“ на спомен за травматично преживяване,  емоционалният мозък бъде активиран, това всъщност ни осигурява и възможността да преработим „записите“ на тези спомени и да освободим емоционалният заряд от тях, който държи психиката и тялото в постоянно състояние на бягство или нападение, като по този начин те се превърщат единствено в преживян опит, от който да можем да се учим и не са вече спомени, които да ни държат „замръзнали“ в миналото, в онази травматична ситуация, която ги е породила.
Обаче това освобождаване на емоционалния и енергиен заряд, блокиран в непреработените и неитегрирани травматични спомени, не може да се постигне само с думи и с говорене, тъй като емоционалният мозък (лимбичната система) е твърде примитивен в еволюционно отношение, за да може да бъде повлиян само с помощта на речта, по простата причина че речта е функция на по-късно възникналата в еволюционно отношение част от мозъка, а именно на мозъчната кора (неокортекса), която е свързана с разсъждението, анализирането и с речта. Затова именно задачата на REMAP® е да ни предостави разнообразен набор от инструменти, техники и способи, с чиято помощ да стане възможно да набелязваме и да преработваме конкретно травматичните спомени, съхранени в лимбичната система и в рептилният ни мозък (а също така и в тялото и енергийната ни система), без дори да е необходимо да се говори за травматичното събитие, което ги е породило. 
Нещо повече, вербализацията на проблема, поне що се касае до работата с травмата (а според последните достижения на психологията, психотерапията и невронауките, почти всички психологически и емоционални проблеми могат да се съотнесат към наличието на травма на развитието или на шокова травма или комбинация от двете) може да се превърне в причината и всъщност често е основната причина за пълният провал на терапията, ако тези проблеми са „складирани“ в емоционалния мозък или в рептилният мозък, какъвто е случая що се отнася до повечето психологически страдания и психосоматични проблеми. Една от причините за това е, че защитният механизъм, в случай на силна и непоносима емоционална болка, се свежда, в по-малка или по-голяма степен, до реакция на избягване. Този защитен механизъм прави така, че травматичният спомен да бъде „раздробен“ на малки парченца и същият този механизъм държи тези малки парченца изолирани едно от друго. Също така, този защитен механизъм има способността да води до дисоцииране  на болезнените спомени и словото може също да бъде един от тези подсъзнателни механизми за дисоцииране и избягване, тъй като ние често прибягваме до вербализацията само с цел (съзнателно или подсъзнателно) да избягваме и да „заобикаляме“ преживяването на емоционалната болка и затова най-често не можем да се измъкнем от интензивна емоционална болка само с помощта на думите, но, за да „избягаме“ от тази болка, можем да се самозаблудим, че вече виждаме нещата от различна гледна точка.
Заради това трябва да бъдем много внимателни за това как използваме речта. При повечето видове психотерапии, клиентът (а най-често и терапевтът) подсъзнателно и инстинктивно избягва интензивните емоции и в допълнение, повечето психотерапевти практикуват само вербален тип терапии, които водят единствено до това, клиента, по време на терапията си, да остане единствено в сферата на кортекса, на максимално безопасно разстояние от онези части на мозъка, в които всъщност са „складирани“ най-болезнените спомени. В известен смисъл, по този начин, психотерапевтите стават несъзнателни съучастници на клиентите си, в опитите им да избегнат проблемите, които най-много се нуждаят от разрешаване.
REMAP® ни е от полза именно в тази посока – като ни служи като иновативен комплексен метод за десенситизиране и повторно преработване на информацията свързана с онова, което лежи във фундамента на преживяването ни на емоционална болка, а не за нейното избягване.
БЪРЗ REMAP® – представлява съвкупност от 7 протокола, пряко свързани с последните открития на науката за мозъка, както и със свързаните с това и протичащи паралелно  психологически,  емоционални и биохимични процеси в системата ум-тяло,  които са директно насочени към процесите, свързани с десенситизацията на емоционалния мозък (лимбичната система) и с освобождаването на травматичен емоционален товар, понякога носен цял живот от клиента.
Особеностите на Бързия REMAP® са свързани главно, но не само, с мощния ефект, който специфичната стимулация на определени точки (при този процес, най-често клиентът сам стимулира тези точки и не се налага фасилитаторът да прави това), предизвиква върху амигдалата („аларменият център“ на мозъка ни), която е онази част от мозъка ни, която реагира мигновено на опасностите, които ни застрашават по един или друг начин. Тази стимулация спомага за редуциране на активацията на рептилния мозък, като така парира реакцията „бий се или бягай“, като с помощта на този подход, често в рамките само на 4 минути, повечето ситуации, дори и да имат много силен емоционален заряд, се десенситизират и се превръщат в достатъчно поносими, за да могат да бъдат подложени на последващо третиране, изцеление и интегриране.
Базирайки се на вече значимия брой клинични изследвания, проведени в университетска среда, имаме възможността за съчетаване на стимулацията на тези точки с допълнителни когнитивни, поведенчески, рецептивни и кинестетични интервенции, което позволява да се постигне изцеление в рамките на много кратко време, както и да се обучи съзнанието ни да усвои една нова форма на реакция, водеща до устойчивост и дори до релаксираност, дори и в ситуации, в които сме изложени високи нива на стрес.
ТРЕТИРАНЕ НА ЗРИТЕЛНОТО ПОЛЕ С REMAP® (ТЗП REMAP) е техника за движение на очите, която позволява на клиента наново да се свърже с усещанията и емоциите си, с цел десенситизация и повторна преработка на информацията, свързана с разстройващите ситуации и спомени.
Стив Рийд, който, при работата си с клиенти прилагал най-вече EMDR, често стигал до една точка на блокиране на изцелителния процес, особено при някои тежки случаи на дисоциация, затова разработил ТЗП REMAP за преодоляването на тези блокажи. Този инструмент се съчетава отлично с енергийната психология и по-специално с ТЕС, както и с всички форми на вербална и психотелесна терапия.

Част от нещата, които ще научим по време на обучението:

По време на обучението ще се научим да помагаме на клиентите си:

 • да намаляват или елиминират емоционалната болка и страдание
 • да правят преоценка на субективния смисъл на проблемите си и да ги възприемат по-обективно
 • да интегрират позитивните промени в перспектива
 • да намират решения в собствените си вътрешни ресурси
 • да подобряват и укрепват себеприемането си
 • да открият едно пространство на вътрешен покой, изчистено от свързаност с минали събития (достигането до себе си, търсено при Майндфулнес и медитацията)
 • да си възвърнат силата
 • по-лесно да достигат до спомените си, особено що се отнася до хората с дисоциация или хората, които имат слаб контакт с чувствата си, за да се ускори повторната преработка на информацията.
 • Да достигат до формулирането на продуктивни цели
 • Третирането на зрителното поле с REMAP® носи нови умения, които позволяват на фасилитатора:
  • да знае точно кои зони на зрителното поле са свързани с травматични спомени или с емоционално страдание;
  • да идентифицира всички зони на зрителното поле, които позволяват на клиента да се свърже с полезни ресурси;
  • да работи с шест модела на десенситизация на зрителното поле, предоставящи на терапевта прецизен контрол над скоростта и точността на процеса на десенситизация.
Част от темите на обучението:
 • Въведение в протокола Бърз REMAP с 4 точки
 • Етапи на протокола за бързо облекчаване Бърз REMAP с 4 точки
 • Фактите относно акупресурните точки за бързо облекчаване
 • Локализиране на 4-те точки
 • Избиране на конкретен инцидент, който ще бъде третиран (разстройващо събитие)
 • Теми, групи, конкретни инциденти
 • Съставяне на списък с травми
 • Настройване спрямо постигане на съгласие относно събитието
 • Откъснат или Погълнат
 • Припомняне на събитието
 • Методът за гледане на въображаем филм
 • Методът за разказване на история
 • Въпроси KAVE
 • Съставяне на списък от телесни усещания и тяхното местоположение
 • Списък на Рийд с физическите симптоми на емоционалното страдание
 • Зрителния кръг в REMAP – Намиране на най-активната точка
 • SUD Скала (субективна оценка на дискомфорта) от 0 до 10
 • Описателни списъци и измервателни скали за физиологичния стрес
 • Скала на въздействието на дадено събитие (IES)
 • Списък на тревожните състояния и характери (STAI-s/t)
 • Оценка на променливостта на сърдечния ритъм (HRV)
 • Други полезни оценки
 • Списък със симптоми на депресията
 • Скала на гнева Новако
 • Списък за проверка на симптомите-90-преработен (SCL-90-r)
 • Как да активираме точките за бързо облекчаване
 • Първият кръг
 • Употреба на утвържденията за себеприемане
 • Употреба на едно утвърждение за истинност
 • Инструкции стъпка по стъпка – протоколът „Бърз REMAP“ с 4 точки
 • Акупресурни точки за протокола „Бърз REMAP“ с 4 точки
 • 8 допълнителни доказани акупресурни точки
 • Протоколите „Бърз REMAP“ с 8 точки и с 12 точки
 • Протоколи с „мощните“ акупресурни точки от традиционната китайска медицина
 • Емоции и меридиани
 • Меридиани, символи и емоции
 • Мощни акупресурни точки REMAP
 • Как се работи с „мощните“ точки
 • Премахване на пречки чрез „мощните“ точки според REMAP
 • Освобождаване от погрешни вярвания от детството

За кого е това обучение

Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват REMAP® в терапевтичната си практика – психотерапевти, лекари, физиотерапевти, натуропати, холистични терапевти специалисти по хранене, Рейки практици, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др. 
Хора, интересуващи се от себеразвитие
Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват REMAP® като техника за самопомощ и подкрепа на своите приятели и семейство.
Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии
Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии  желаят да променят живота си и избират REMAP®, тъй като за практикуването ѝ не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да я овладеят. 
Повече информация за метода  REMAP®, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:
  
Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно таксата, сроковете за внасяне, отстъпките и т.н., на посочения  имейл адрес –   integral.institutebg@gmail.com
Сърдечни поздрави
Екипът на ИИР 
– 
Само 2 свободни места за обучението по Енергийна Психология - REMAP® - 29/09 - 01/10 2023