Само 1 свободно място за обучението по Майндфулнес Коучинг

Само 1 свободно място за обучението по Майндфулнес Коучинг

МАЙНДФУЛНЕС КОУЧИНГ

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

ИНТЕГРАЛНА АКАДЕМИЯ

 в партньорство с

Institut Européen de Formations Professionnelles

en Relation d’Aide

организират 

Сертификационно обучение

 по

Майндфулнес Коучинг

19 – 22 МАЙ 2022 г.

гр. София

ЗА МОМЕНТА ИМА ОСТАНАЛО 1 СВОБОДНО МЯСТО В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ТАКСАТА ДО 19-и АПРИЛ

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. 

След края на обучението участниците  ще получат сертификат за Mindfulness Coach®

от

Institut Européen de Formations Professionnelles en Relation d’Aide

Осигурен е превод на български по време на обучението.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство.

Водещ – Ив Вотие-Фрейман

Само 1 свободно място за обучението по Майндфулнес Коучинг Ив Вотие-Фрейман е психотерапевт, супервайзер и обучител с над 25 години опит в областта на психотерапията и трансформативните и интегративни подходи за работа с тялото и съзнанието. Той е преминал през обучение в множество терапевтични и трансформативни методи като краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като – EFT (ТЕС), REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.

В продължение на 40 години Ив изучава и практикува различни форми на медитация, източни бойни изкуства и дихателни техники, като е преминал през обучение в различни школи, както на Изток, така и на Запад.

Понастоящем Ив е:

Президент на Асоциацията по Клинична Енергийна Психология

Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на консултирането

Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология

Председател на Европейския център по Луминотерапия

Той провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България.

Какво е Майндфулнес

Терминът Майндфулнес, който може да се преведе като „Цялостна Осъзнатост“ или като „Цялостно Присъствие“ или като „Осъзнато Присъствие“

Майндфулнес, като термин описващ съответното състояние, се приписва на Дзен Будисткия учител Тич Нат Ан.

Според Джон Кабат-Зин, Майндфулнес представлява изява на намерението за фокусиране на цялото ни внимание върху настоящия момент, момент след момент, без да оценяваме, без да съдим и без да правим преценки на преживяното от нас във всеки един момент.

Най-важното, което трябва да се знае за Майндфулнес, е това, че практикуването на Майндфулнес, макар и да е придружено от следването на определена методология и техника, все пак, е в по-малка степен техника и в много по-голяма степен вътрешно състояние, което се придобива в следствие на редовна и усърдна практика.

Редовното практикуване на Майндфулнес ще ни позволи да придобием цялостната осъзнатост за онова, което се случва, както вътре в съзнанието ни, така и извън него. Един от стълбовете на този подход е неосъждането – това да се научим да не поставяме вече действията и фактите върху определена скала от ценности, а просто да приветстваме това, което е там в даденият момент, без да прикрепяме към преживяването определени емоции, с които да бъдем привлечени или отблъснати от даденото преживяване и без да пречупваме това преживяване през проекциите от личното си минало, като интерпретираме случващото се през призмата на тези проективни емоции, прекарвайки го през филтъра на личната ни история, което неизбежно води като резултат след себе си до едни по-искрени, по-автентични и неосъдителни взаимоотношение както с другите хора, така и със света като цяло и с преживяванията ни в този свят.

Да осъзнаем вярванията, мислите и емоциите, които управляват подсъзнателно живота ни и да се разграничим от тях, е една от възможностите, предлагани ни от практиката Майндфулнес, което, като резултат, ни позволява да се освободим от тези тежести така че да успеем да изживяваме напълно настоящия момент.

Част от нещата, които ще научим по време на това обучение:

По време на обучението по Майндфулнес Коучинг ще усвоим различни техники и практики, които имат потенциала да ни доведат до онова вътрешно освобождение, което от своя страна може да доведе до търсената от мнозина от нас дълбока и трайна промяна на живота ни в благотворна посока.

Както стана вече известно, благодарение на изследванията, провеждани с помощта на най-модерната апаратура за образната диагностика, за ефектите от медитацията и за ефектите от освобождаването от дълго носените от всеки от нас травми от миналото ни, някои от тези практики могат дори да доведат и до промяна на неврологичната структура на мозъка, което от своя страна да се отрази като благотворен резултат, както на психологическото ни състояние, така и на тялото ни, а също така, като цяло, и на живота ни.

Също така, по време на обучението по Майндфулнес Коучинг, ще се научим как да спрем да захранваме онези емоционално заредени мисли и модели, които ни възпрепятстват и ни блокират да живеем живота си по един по-пълноценен начин, като едновременно с това ще се научим как да съхраняваме остротата на ума си във всеки един момент, а така също и вътрешният си мир.

Това обучение ще ни предложи голям набор от еволюционни техники, както за разширяване на съзнанието, така и за вглъбяване, а така също и едно по-добро разбиране за нашите подличности, които съставляват вътрешната система на съзнанието ни, което, като краен резултат, ще доведе до това да можем да изпитаме онази свобода, която всички търсим.

По време на обучението по Майндфулнес, освен това, че ще се запознаем с съответните теоретични аспекти, свързани с практиката на Майндфулнес, основната насоченост на това обучението ще бъде в практическа посока, като ще експериментираме голям набор от подходи, от такива насочени преимуществено към тялото до най-креативните подходи за работа със съзнанието, като целта на това обучение е да предложи голям набор от медитативни подходи, практики и техники, които да можем да прилагаме в ежедневието си, без непременно да се налага да станем отшелници или монаси живеещи в изолация.

Състрадателните медитативни практики ще представляват една значима част от това обучение, като спойващата връзка, като „лепилото“, свързващо индивидите, които са успели да изцелят раните от миналото си и които са успели благодарение на това да трансцендират Егото си към един по-всеобхватен Холон.

Интегрирането на осъзнатостта със състраданието, с всеки дъх, във всеки един момент, който е напълно изживян, ни отваря към красиви перспективи в живота ни, в пълнотата на светлината на цялостната осъзнатост, както и в осъзнаването на отговорността за нашето настояще щастие в „тук и сега, която е изцяло наша отговорност.

В това обучение ще научим кои са стълбовете, които се явяват фундамента за практикуването на осъзнатост и на медитативно вглъбяване. Целта на това обучение, което е както теоретично, така и преживелищно, е бавно, но сигурно, да се научим да интегрираме в ежедневието си ползите, произтичащи от този интегративен подход към тялото и ума.

Ще се учим за това как позата на тялото оказва влияние на медитативният процес и ще усвоим подходите, с помощта на които, да можем да идентифицираме онези механизми на съзнанието, които биха ни били от полза, така че да достигнем до онова състояние на осъзнатост, при което да можем да действаме спонтанно и в същото време да съхраняваме вътрешния си покой, оставайки в състоянието на безпристрастни наблюдатели на случващото се.

В обучението е застъпено и изследването на концепцията за недуалността, както и опита, която тази концепция за света може да ни даде, така че да можем да направим сравнението с дуалистичната визия за света и за това как бидейки подвластни на тази дуалистична визия ние сме всъщност подвластни на външните императиви, а не на вътрешният ни императив, който би трябвало или поне би било добре да е водещият императив, който да управлява битието ни.

По време на обучението ще се запознаем и ще изследваме различни медитативни подходи и с помощта на тези медитативни подходи постепенно ще въведем съзнанието си в състояние, което води до релаксация, което пък от своя страна ще способства себенаблюдението и безпристрастното наблюдение на заобикалящият ни свят, като ще се възползваме от тази възможност, за да успеем да забележим как тези промени в оста на съзнанието ни, постепенно ни освобождават от натиска на ежедневието, което сме усещали преди това, осъзнавайки как освобождаването от идентификацията ни със собствените ни мисли и емоции ни отваря широко вратата към настоящия момент.

За целите на по-пълното осъзнаване на тялото ни, ще използваме няколко различни дихателни техники, като ще експериментираме с различни ритми да дишането, а така също ще експериментираме и с това как промяната в позата на тялото ни може да доведе до промяна на усещанията ни за напрежение и за релаксация.

Ще отделим и време за практикуваме Аюрведично енергийно пречистване, с помощта на различни техники на дишане, между които пранаяма и Сударшан крия.

Ще се запознаем и с други дихателни техники, в това число такива с произход от Изтока и такива с произход от Запада, с цел да разширим максимално набора от дихателни медитативни техники и практики, които можем да ползваме, част от които са – Сърдечната кохерентност и водените дихателни медитативни практики с поставено намерение, като в контекста на дихателните медитативни практики ще изследваме в дълбочина и интеграцията на състраданието в тези практики, като за тази цел ще прибавим към набора от медитативни и дихателни техники, няколко с фокус върху състраданието, в това число и медитацията Тонглен.

Една от основните цели на това обучение е, да усвоим, първо за себе си (а, след това да можем да предадем усвоеното и на хората, които ще се обърнат към нас за помощ в тази насока), онези медитативни подходи, които да можем да прилагаме в ежедневният си живот, така че в резултат на това да успеем, благодарение на регулярната практика, да достигнем до онова състояние на цялостна осъзнатост и цялостно присъствие, което пък, от своя страна, да допринесе с това, че да можем, след това и благодарение на това, в ежедневието си, да се освободим от всичко онова, което ни носи стрес и води до живот в състояние на напрежение, а именно да опосредства освобождаването ни от нуждата да се опитваме да контролираме нещата и благодарение на осъзнатото и динамично приемане да се научим да действаме, когато това се окаже необходимо, оставайки обаче в онова състояние на свобода на Духа и на вътрешен покой и щастие.  

По време на това обучение ще се научим как да разпознаваме привързаностите и пристрастеността ни към илюзията на страданието, а така също ще усвоим подходи, с помощта на които да можем да се откъсваме от властта на Егото, както и от онези емоционалните аспекти, които са пряко свързани с него и ще се научим как да отваряме директният си достъп до вътрешният ни същностен Аз и до онова вътрешно пространство на спонтанност, любопитство и състрадание, изначално налични у всеки от нас.

Този път, по който ще се научим да вървим заедно, е един от възможните пътища, които ще ни доведат до по-пълноценна лична реализация, а така също и до по-значими постижения в посока на взаимоотношенията ни с другите хора, в това число вътре в двойката, на ниво семейство, а също и що се отнася до взаимоотношенията ни свързани с професионалната сфера на реализация, която сме избрали за наше поприще.

Програмата на това обучение е така конструирана, че постепенно да надгражда различните медитативни подходи, преминавайки от най-традиционните към най-съвременните такива.

Присъединете се към нас в това приключение за освобождаване на съзнанието и за изцеление но тялото.

Част от темите, практиките и техниките, застъпени в обучението:
Мислите

 Каква е гледната точка на Ума за света?

Менталната възбуда – тревожността на ума

Умиротворяването на ума

Как да се заземяваме?

Егото

Кои са факторите провокиращи Егото?

Как да преодоляваме защитните механизми на Егото и да се научим да притихваме?

Дистресът

Техники за седиране и за емоционално и физическо разтоварване

Разбиране на ролята на тялото в процеса на медитацията и на изцелението

сканиране на тялото

техники с потупване

Страданието

Как да разпознаваме страданието в себе си, достигайки до неговият източник?

Как да се свързваме с онези части на вътрешната ни система, които страдат?

Как да разпознаваме илюзията за страданието?

Краят на страданието – медитация на голямата камбана

Медитацията

Какво представлява медитацията

Дефиниция и подходи

Концентрация и фокусирано внимание

Позата на тялото по време на медитация

Осъзнатост

Разбиране

Интуиция

Какво представлява недуалността?

Недуалност – Тяло – Съзнание – Дух

 За кого е това обучение

Терапевти

Обучението е подходящо и за онези, които биха искали да използват Майндфулнес Коучинг® в терапевтичната си практика – психотерапевти, лекари, физиотерапевти, натуропати, холистични терапевти, специалисти по хранене, Рейки практици, НЛП практици, бизнес и лични коучъри и др.

Хора, интересуващи се от себеразвитие

Това обучение е подходящо за тези, които искат да използват Майндфулнес Коучинг® като подход за самопомощ и за подкрепа на своите приятели и семейство.

Хора, които нямат предварителни познания в областта на помагащите професии

Много хора решават да участват в това обучение като първа крачка към това да създадат своя собствена практика. Учители, инженери, компютърни специалисти, счетоводители и много други хора с различни професии желаят да променят живота си и избират Майндфулнес Коучинг®, тъй като за практикуването му не е необходимо да имат предварителен опит с други методи, за да са способни да овладеят този подход и свързаните с него практики.

Повече информация за метода Майндфулнес Коучинг®, както и за предстоящия тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

https://integral-bg.eu/events/mindfulness-coaching/

https://integral-bg.eu/events/mindfulness-coaching/#1478980967235-8b719b5e-b4a2

https://integral-bg.eu/events/mindfulness-coaching/#1478981169312-4575eb78-99b2

https://integral-bg.eu/events/mindfulness-coaching/#1478981223200-9be72b85-a33a

https://integral-bg.eu/events/mindfulness-coaching/#1624274104952-ada0ca4f-c404

Ако желаете да вземете участие в предстоящия тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно таксата, сроковете за внасяне й, отстъпките при внасянето и в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и т.н., на посочения  имейл адрес –  integral.institutebg@gmail.com

 Сърдечни поздрави

Екипът на ИИР

www.integral-bg.eu

Само 1 свободно място за обучението по Майндфулнес Коучинг