Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия – през декември!

   Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия - през декември!

Източно-Европейска школа по Остеопатия в България, провежда сертификационни курсове
в три основни направления:

ОСТЕОПАТИЯ
– ЖИВОТЪТ – ТОВА Е ДВИЖЕНИЕ
– ОСТЕОПАТИЯТА – ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО
– ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД
– НЕПРЕСТАНЕН ЛИЧНОСТЕН РАСТЕЖ
– ЗДРАВЕТО ЗАПОЧВА ОТ ТЕБ
Основното направление на школата е цялостно обучение по Остеопатия – в 18 модула, продължаващо приблизително 3 години. Всеки модул дава на терапевтите конкретни знания, нови палпаторни умения и техники, които веднага биха могли да ползват в практиката си.
https://osteopath.bg/
ОСТЕОЕСТЕТИКА
– ПРАВИЛНАТА КОЗМЕТОЛОГИЯ
– ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ – НОВИ ПОДХОДИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ
– ЗА КОЗМЕТОЛОЗИ, МАНУАЛНИ ТЕРАПЕВТИ И ДЕРМАТОЛОЗИ
В това направление се дават на достъпно ниво задълбочени знания по анатомия, физиология и взаимовръзките между различните структури, така че да се подобри по естествен начин естетиката на лицето и не само. Изграждат се палпаторни умения, с които терапевта може да работи и възстанови фундамента на лицето и всички структури, които влияят на състоянието му. Едно ново направление, което възстановява красотата, по естествен начин.
БИОПСИХОТЕРАПИЯ (НОВА ГЕРМАНСКА МЕДИЦИНА)
ТЕО – Телесно-емоционално освобождаване
– ПСИХОСОМАТИКА и СОМАТОПСИХИКА
– СВЪРЗВАЩИТЕ ЗВЕНА МЕЖДУ ТЯЛО И ПСИХИКА
– УВЕРЕНОСТ В СЕБЕ СИ
– ЗА МАНУАЛНИ ТЕРАПЕВТИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИ
Това са сравнително нови терапевтични напревления, които се явяват свързващото звено между тяло и психика. Базирани на теориите на др. Хамер и Нова Германска Медицина, но практически разработени методи, с които терапевта може да работи и отстрани причините за дадени заболявания и физически и емоционални състояния на своите пациенти.
При Биопсихотерапията изучаваме 5-те биологични закона изведени от др. Хамер и четирите етажа на биологията, които дават възможност ясно да се идентифицира къде се крият причините за дадени заболявания, както и конкретни модели, с които да бъдат отработени.
ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПРЕЗ м. ДЕКЕМВРИ:
ОСТЕОПАТИЯ
7-8 декември – Клинична диагностика,
тренинг с д-р Игор Вороненко
9-14 декември – Структурна остеопатия 1 и 2 ниво
с д-р Игор Вороненко
18-20 декември – Висцерална остеопатия – органи в малкия таз
с д-р Роман Ерохов
БИОПСИХОТЕРАПИЯ И ТЕО
2-4 декември – ТЕО 1 ниво – с д-р Роман Ерохов
11-13 декември – Биопсихотерапия 1 ниво с д-р Роман Ерохов
ОСТЕОЕСТЕТИКА
8-10 декември – Остеоестетика 1 ниво, с д-р Роман Ерохов
За допълнителна информация и записване:
Йорданка Янкулова
0878 223 472
https://osteopath.bg/
https://www.facebook.com/osteopbg

Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия - през декември!Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия - през декември!

 

 

 

 

 

 

Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия - през декември!

Сертификационни курсове на Източно-Европейска школа по Остеопатия - през декември!