Среща с ДАНИЕЛ ГАГЛИАРДО по Космософия в София – 1 юни’2024; Курс за Задълбочаване на Новото познание 3 – 8 юни – с. Мийковци, Еленския Балкан

Среща с ДАНИЕЛ ГАГЛИАРДО по Космософия  в  София - 1 юни'2024;  Курс за Задълбочаване на Новото познание 3 - 8 юни - с. Мийковци, Еленския Балкан

Здравейте,

Рaдваме се да ви съобщим, че през  юни 2024 г. Даниел Гаглиардо отново ще посети България.

Ще има среща по Космософия  в  София  на 1 юни  /събота/ от 17:00 до 20:00 часа на  бул. Княз Александър Дондуков N54 Б, ет.1

Вход свободен.

 

Курс за Задълбочаване на Новото познание от  3 до 8 юни в с.Мийковци, Еленския Балкан.

Вход свободен.

Заплащат се само нощувките.

Записване на тел. 0889 66 77 80 – Юлия Савова.

 

ТЕКСТ ЗА УЧЕНИЯТА 2024

Космософията или Космическата наука е поток от вътрешна енергия, която има капацитет да ни трансформира и ни ориентират към по-висшето. Всичко, което идва от вътрешното съзнание, от вътрешния космос е Космософия. По време на цялата история от развитието на човечеството тази енергия непрекъснато се е обновявала поради промяната на съзнанието на индивидите и на човечеството като цяло. Може да се каже, че е вътрешна наука, от която съзнанието се нуждае във всеки момент.

Формулирана е и разпространявана от Даниел Гаглиардо – Учител от нов тип, или Инструктор на Новото време, както сам нарича себе си.

В различни страни и континенти, Даниел Гаглиардо стимулира хората към извисяване на ума и емоциите, сближаване с енергията на душата и пробуждане на интуицията, живот в хармония и равновесие, осъществяване на единство с космическата същност, намираща се дълбоко във всеки.

Основател на Център за планетарна служба и подкрепа – УКСИМ – в Небесната Планина, недалеч от град Кордоба, Аржентина Даниел Гаглиардо изпълнява своята мисия, ръководейки този така уникален център, и също пътувайки по света, за да предава Новото Познание, на тези, отворени за него.

Увеличаването на лишените от равновесие и хармония ментални и емоционални емисии на човечеството, генерира непрестанно и прекомерно замърсяване на земния психичен слой. Единственият временно облекчаващ кармичен отговор пред този процес е даден във възможността съществата да могат да се равнят и да синхронизират своята собствена Вътрешна Йерархия. Онази Йерархия е представлявана от нашето духовно същество, от нашето по-висше съзнание, нашия собствен Вътрешен Космос.

Липсата на трансформация в индивидите се отразява в невъзможността на същите да актуализират своите модели на живот и поведение. Импулсите от супраментален произход, присъщи на споменавата и забавила се трансформация до голяма степен не са синхронизирани и приети от които обитаваме земната повърхност. Асистирането от страна на междуземните и извънземните цивилизации не може да компенсира или да замести онова, което като същества в кармичен еволюционен етап не сме способни да поддържаме и да разрешим.

Планетарният преход се ускорява в посока на идването на по-Висшия Еволюционен Закон, а в същото време голямата част от човечеството дава отговор на хипнотизма, осъществяван от Инволютивните Сили. В тези срещи с Даниел Гаглиардо разнообразни теми, свързани с практическата духовност ще бъдат засегнати в отговор на въпросите и безпокойствата, изразени от присъстващата публика, улеснявайки по този начин космософския израз на Енергията на Инструкцията.

Истинската Космософия не се проектира в бъдещето. Тя е вечното настояще. Съществува принцип на синтез и актуализация в рамките на новата женска полярност/1988/, който единствено Космософията на Прехода може да предложи.

Най-често задавани въпроси от публиката:

– Космософия на практика, да бъдем духовни практици.
– Дълбоки разлики между его и личност, инструменти на Еволюционния План.
– Трансцедентиране на кармичния закон.
– Търсенето на вътрешния водач. Подготовка за по-висшия еволюционен закон.
– Тайната на нашето вътрешно планиране. Да разберем коя е нашата мисия.
– Еволюционното Хранене като израз на нашия устрем към по-висшето.
– Какво е Енергия, нейната тройна условност и рискът да я манипулираме.
– Да молим или да не молим от Бога неща. Да разберем закона за захранването.
– Новият генетичен код. Раждане на едно Ново Човечество.
– Дясно съзнание – нова енергетична – циркулационна система, която ще замести чакрите.
– Пътищата към хармонията и равновесието.
– Трансформацията на съзнанието и пътят на службата.
– Значението на груповата еволюционна дейност за човечеството.
– Откриване на скритата тайна на вярата като еволюционен инструмент.
– Закон за пречистването. Болести и заболявания. Пътят към вътрешното изцеление.
– Пророчества, принос и валидност.
– Присъствие и асистиране от междуземни и извънземни цивилизации. Контактът ни с тях.
– Операция спасение. Евакуация, трансмиграция и съдбата на съществата от повърхността на планетата.
и други духовни теми

https://uksimbg.wordpress.com/

https://www.facebook.com/uksimbg/

Instagram:  @uksim.bg

You Тube:  @UksimBulgaria

 

 

 

 

 

 

Среща с ДАНИЕЛ ГАГЛИАРДО по Космософия  в  София - 1 юни'2024;  Курс за Задълбочаване на Новото познание 3 - 8 юни - с. Мийковци, Еленския Балкан