Среща с Риния – 20/06

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
 
На Игнажден, 2006 година, Божественият свят
даде на България правото да работи като
"Училище на Духа"
Организирани са и работят школи за осъзнаване в цялата страна.
Приложението на наученото е истината.
 
Срещите с Риния през 2011г във Варна
 
Ще се провеждат всеки трети понеделник на месеца от. в Клуб-Библиотека „Виделина” ул. „Цар Симеон I” 27 ст.6
 
Срещата през юни е на 20.06.2011 г. от 18:30ч.
 
За повече информация вижте: