УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ: ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ СТЪПКИ:
ПРОБЛЕМИ НА ДУХОВНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ
 

За да се усъвършенстваш, трябва да живееш по-съвършено отколкото преди и да промениш кардинално начина на живот. Ако човек се стреми искрено да върви по духовния път, то неговият начин на живот не може да не се промени.

Не може да се изкачиш на върха и да живееш както преди – лениво, суетно, неправилно. Всички езотерични учения по света изискват Преструктурирането на начина на живот на ученика и дори на кандидат-ученика.

Всичко, което пречи, хаотичното, тъмното, всичко трябва решително да бъде оставено. И обратно – всички действия, постъпки, решения на ученика е необходимо да се подчинят на новите принципи, идеи и подходи. От какво е длъжен да се откаже такъв един кандитат? От твърде много неща.

На първо место от допълнителните, ненужни дейстия, многото условности и постъпки, които се извършват от хората, тъй като така е прието в обществото.

На второ место от празнотата, ленивостта, безсмислието на действията, към което са склонни много хора. Ленивостта е несъвместима с пътя на издигането, изискващ напрежение и воля.

На трето место от суетата и ненужната припряност, съпровождащи стила в поведението на много хора, потопени в изчерпващия те ритъм на съвременната цивилизация. Победата на суетата и извън и вътре в теб е една от най-важните задачи, които трябва да реши духовния ученик на XXI век.

На четвърто место, от многото вредни привички и удоволствия, действащи разрушително върху човешкия организъм и фините структури, наречени врагове на духовния ученик в религиозно-езотерическите системи .

 Списъкът на действията и постъпките, от които трябва да се откаже ученикът може да бъде значително продължен – споменавам само общите и очевидни неща. Да се решиш на такава драматична промяна е доста страшно – хората се страхуват най-много от неизвестността. От нея се страхува не само самият човек, но и роднините, близките хора, които го обкръжават.

Не е ли малко това, че те губят компаньона по светско общуване, по безделие, безмислени и празни разговори , суета, напиване, пушене. Дори човек, вървящ по духовния път, се превръща в техните очи в загубено, ощетено, непълноценно същество, в сектант, отшелник, несъстоятелен в светските дела, по чиито успех те измерват ценността на всеки човек .

Далеч не всички хора реагират спокойно, положително или неутрално на промените в образа на живота на техния събрат.

Тяхното отрицателно отношение е обобщено в общото психологическо поле, което оказва натиск над учениците и им влияе по посока на връщане към стандартите. "Бъди като всички останали, остави по-бързо своите глупости" – това е същността на това влияние, което понякога е толкова мощно, че човек се прегъва….

Колкото по-настойчиво и последователно кандидат-ученикът отстоява своето право на друг начин на живот, толкова по-ценна и така необходима енергия за издигането той ще може да събере. Ние не говорим за това, че той постоянно е доказвал това право чрез пряко противопоставяне, спорове и скандали, правещи просто непоносимо съвместното съществуване. Много по-важно е мълчаливото и упорито поведение, съхраняващо полето на спокойствие около ученика, положителните емоции и душевното здраве, въпреки всички опити на средата да погълне скока, да го приравни със своя сив и хаотичен фон.

ОСТРОВЪТ НА СВОБОДАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Когато се променя начинът на живот е необходимо да възпиташ в себе си друго, по-различно отпреди отношение към живота. За разлика от обикновените хора, пилеещи времето без всякакво разбиране на неговите ценности , учениците се научават да живеят неизмеримо по-пълно живота, наситен и със събития, и с богати преживявания. Вътрешното време се уплътнява и започва да пулсира с фини и сложни чувства, емоции, микроозарения, осветяващи етапите по пътя на издигането.

Човекът все повече усеща чуждия произход на външните енергии и ритъма на живот, въвличащи по-слабите хора в своя убийствен водовъртеж. Той започва да възприема тежестта на обикновената усреднена психология и ценностна система, стремящи се да му наложат като ръководство за действие собствените си стандарти и подходи. Веднага след вземане на решението за промяна на живота, околните – дори и  на думи да нямат нищо против неговата „ексцентричност”  (приблизително така в най-добрия случай те наричат метаморфозата) – започват да противодействат несъзнателно на неговата воля и да разрушават неговия подреден живот, като така внасят хаос в него.

Те активират своите контакти с кандидат-учениците, опитват се да го впрегнат в ненужни проекти и дейности, да размагнетизират неговата духовна настройка с помощта на примитивен хумор и насмешки, натоварват го със своите проблеми и оплаквания. На обкръжаващите хора понякога се отдава да сломят начинанията на човека, взел решение да живее по друг начин: в крайна сметка той изоставя своята схема и се връща към предишния живот, изповядвайки духовните идеи само на думи.

По принцип в съвременния свят с представите си за това, как трябва да живеем, се явява огромно препятствие за духовния ученик, стремящ се да води съвършено друг начин на живот. Този, на който се удаде да победи начина на живот на хората в съвременния свят и да отвоюва за себе си малка част от пространството, свободно от хаос и сън, навярно заслужава да му бъде поставен паметник…

Голяма и едва ли не решаваща роля в поддържане на правилния начин на живот играе умението за изграждане  и поддържане на определен  ред за деня: тъй като денят – това е микрообразът на целия живот. Езотерическите учения съветват учениците да стават в зори и да си лягат до полунощ, да започват деня с припомняне на образа на духовния учител и насткройка към включването в потока на живота и идеалното изпълнение на всички дейности, замислени от миналата вечер. Това дава правилна посока на поведението на човека и късмет във всички дела и начинания. Ако човек се стреми да преживява всеки ден все по-съвършено, отколкото предишния, ако още от предишния ден той се замисля за следващия, то неговият начин на живот все-повече ще отговаря на тези високи стандарти, които духовният учител предлага на своя ученик.

Ако след известно време, след запознаване с духовно-езотеричните учения и идеи вашият начин на живот не се промени напълно, това означава, че вие правите нещо не както трябва и че една от най-важните стъпки на изкачването не е взета както трябва. Запомнете това и се старайте да живеете така, както предлагат да се направи висшите учения и истинските Учители.