Випассана медитация – 10-дневен курс (20 септември – 1 октомври)

Випассана медитация - 10-дневен курс (20 септември - 1 октомври)

Випассана медитация –
както се преподава от С.Н. Гоенка
в традицията на Саяджи У Ба Кин

Предстоящ 10-дневен курс (20 септември – 1 октомври) //
Forthcoming 10-day course (September 20 – October 1)

Щастливи сме да обявим, че е e отворeна регистрацията за предстоящия 10-дневен Випассана курс, който ще се проведе в периода 20 септември – 1 октомври в гр. Троян. Курсът ще се проведе на български и английски език както се преподава от С.Н. Гоенка и неговите помощник-учители в традицията на Саяджи У Ба Кин. Вечерните беседи и инструкциите ще са достъпни на почти всички европейски езици.

Повече информация за самия курс и изискванията за него можете да намерите на страницата за регистрация:
https://www.dhamma.org/bg/schedules/noncenter/bg

Випассана България
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

We are happy to announce that registration for the upcoming 10-day Vipassana course, which will be held durin the priod September 20 – October 1 in Troyan is open. The course will be held in Bulgarian and English as taught by S.N. Goenka and his assistant teachers in the tradition of Sayagyi U Ba Khin. Evening talks and instructions are available in almost all European languages.

More information about the course and requirements can be found on the registration page:
https://www.dhamma.org/en/schedules/noncenter/bg

Vipassana Bulgaria

info@bg.dhamma.org
www.bg.dhamma.org
фейсбук група

Випассана медитация - 10-дневен курс (20 септември - 1 октомври)